Výstražná indikácia bŕzd (žltá)

Výstražná indikácia bŕzd (žltá)


Definícia

Počas chodu motora svieti žltá výstražná indikácia bŕzd.


Čo teraz?

Opatrne pokračujte v jazde, pričom prispôsobujte rýchlosť a dodržujte odstup od vozidla idúceho vpredu. Ak sa na multifunkčnom displeji zobrazí príslušné hlásenie, riaďte sa uvedenými pokynmi. Kontaktujte servis MB Panónska +421 2 6829 4111 alebo 24 hodinový servis +421 2 5010 2601.


Nebezpečenstvo nehody v dôsledku poruchy brzdovej sústavy

Pri poruche brzdovej sústavy nemožno vylúčiť zhoršenie brzdných vlastností vozidla.

Opatrne pokračujte v jazde. Brzdovú sústavu dajte neodkladne skontrolovať v dielni MB Panónska na Panónskej ceste 31 v Bratislave-Petržalke.

Google Maps navigácia Waze navigácia