Slovenské zastúpenie značky Mercedes-Benz spustilo nový nástroj „Online Showroom“ ako v poradí jedenásty európsky trh. Pre zákazníka nástroj prináša širší prehľad ponuky skladových vozidiel na slovenskom trhu.

Automobilový priemysel v súčasnosti prechádza transformáciou. Procesy sa stávajú čoraz viac digitálnymi. Digitalizácia je už dlhé roky súčasťou stratégie a je témou vo všetkých oblastiach. Technické inovácie, ako je elektrifikácia hnacieho ústrojenstva, zosieťovanie, online služby či autonómna jazda, by boli bez digitálnej transformácie nemysliteľné. Pokrok digitalizácie v oblasti marketingu a predaja tiež zohľadňuje zmenené očakávania zákazníkov a s tým spojenú transformáciu komunikačných vzorcov a správania.

“Nový nástroj je centrálnou platformou na vyhľadávanie nových osobných vozidiel, ktoré sú ihneď k dispozícii na predaj na Slovensku, a to priamo na našej webstránke www.mercedes-benz.sk. Okrem toho disponuje aj funkcionalitou spojenou s konfigurátorom nových vozidiel. V záverečnej fáze konfigurácie nového vozidla dochádza k porovnaniu a uvedeniu percentuálnej zhody medzi konfigurovaným vozidlom a aktuálnou ponukou vozidiel k priamemu odberu. Zákazník má teda možnosť okamžitého výberu vozidla a bezprostredného kontaktu s autorizovaným predajcom, u ktorého sa vozidlo nachádza,” uviedol vedúci predaja osobných vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, Robert Hatala.

Záujemcovia majú možnosť filtrovania ponuky skladových vozidiel podľa modelu, typu karosérie, ceny, druhu paliva, typu prevodovky, výkonu, farby, lokalizácie autorizovaného predajcu či prípadnej mesačnej lízingovej splátky. Prehľadné zobrazenie prináša detailný pohľad na prvky výbavy vozidla.

Ako pri príležitosti spustenia Online Showroomu pripomenul generálny riaditeľ Oliver Zink, „V centre pozornosti je zákazník – toto základné pravidlo platilo v Mercedes-Benz vždy a v budúcnosti sa naň zameriame ešte viac. Zážitok z nákupu a zážitok zákazníka zohrávajú ústrednú úlohu, najmä v luxusnom segmente. V súlade s tým spoločnosť vytvorila nové predajné kanály – online a offline – a naplánovala ďalšie opatrenia, ktoré ponúkajú plynulý zážitok zákazníka a kombinujú maximálny používateľský komfort s výnimočnou zážitkovou hodnotou v každom bode kontaktu – počnúc digitálnou komunikáciou.“

Na foto:
6/ Oliver Zink, generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia
7/ Robert Hatala, vedúci predaja osobných vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (1424x853px, 102.45 kB)

Fotografia 2 (1212x804px, 101.27 kB)

Fotografia 3 (1307x567px, 91.28 kB)

Fotografia 4 (1279x608px, 99.75 kB)

Fotografia 5 (845x746px, 160.17 kB)

Fotografia 6 (3840x5760px, 17.07 MB)

Fotografia 7 (3840x5760px, 14.9 MB)