Spoločnosti Apcoa, Bosch a Mercedes-Benz pracujú na prvom sériovom nasadení automatizovanej parkovacej služby (Automated Valet Parking) úrovne 4 na svete

  • V parkovacom dome P6 na letisku v Stuttgarte by v budúcnosti mali vozidlá parkovať aj prostredníctvom príkazu na smartfóne.
  • Nový Mercedes-Benz Triedy S je pripravený na plnoautomatizované parkovanie bez vodiča (úroveň 4)[1].
  • V prípade automatizovanej parkovacej služby (AVP) spoločnosť Bosch prvýkrát použila na rozpoznávanie jazdných pruhov a prekážok infraštruktúru na báze kamery.
  • Prevádzkovateľ parkovacích priestorov Apcoa testuje funkciu závor a platenia ako základ pre automatizovanú parkovaciu službu na báze digitálnej platformy mobility s názvom Apcoa Flow.

Dať vozidlo zaparkovať namiesto toho, aby ste sa ponáhľali k lietadlu: spoločnosť Bosch, značka Mercedes-Benz a prevádzkovateľ parkovacích priestorov Apcoa chcú, aby vozidlá na letisku v Stuttgarte parkovali v budúcnosti plne automatizovane a bez vodiča. Pre tento účel majú spoločnosť Bosch a značka Mercedes-Benz uviesť do sériovej podoby vyvinutú automatizovanú parkovaciu službu (AVP).

Nový Mercedes-Benz Triedy S je už blízko: ide o prvé sériové vozidlo na svete s potrebnou technikou na budúcu prevádzku automatizovanej parkovacej služby (AVP) na báze infraštruktúry. Spoločnosť hovorí v prípade tejto mimoriadnej výbavy o predvýbave na INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA. Trieda S je tým pádom vybavená na to, aby v budúcnosti prešla bez vodiča k parkovaciemu miestu prostredníctvom príkazu na smarfóne. „S novou Triedou S sa stáva luxusom nielen jazdenie, ale aj parkovanie,“ tvrdí Dr. Michael Hafner, vedúci oddelenia automatizovaného jazdenia spoločnosti Mercedes-Benz AG. Pilotným parkovacím domom pre plánovanú sériovú prevádzku automatizovanej parkovacej služby je parkovací dom P6 pri letisku v Stuttgarte. Spoločnosti tam testujú spoluprácu techniky Triedy S, inteligentnej infraštruktúry od spoločnosti Bosch a digitálnej platformy Flow od prevádzkovateľa parkovacích priestorov Apcoa. Vďaka tejto funkcii prebieha parkovanie kompletne bez lístka a hotovosti. „Apcoa, Bosch, Mercedes-Benz a stuttgartské letisko chcú spoločne premeniť parkovanie na plnoautomatizovaný zážitok,“ hovorí Christoph Hartung, člen predstavenstva Connected Mobility Solutions spoločnosti Bosch. Na parkovisku letiska momentálne prebiehajú prípravy na spustenie plánovanej pilotnej prevádzky automatizovanej parkovacej služby. Cieľom skúšobnej prevádzky na letisku v Stuttgarte s novými vozidlami Triedy S je otestovať plynulú súhru vozidla, techniky infraštruktúry a prevádzkovateľa parkovacieho domu a optimálne ju prispôsobiť zákazníkovi.

Prvá funkcia parkovania úrovne 4 v sériovom vozidle na svete
V júli 2019 získali spoločnosť Bosch a značka Mercedes-Benz prvé schválenie výnimky na svete na prevádzku automatizovanej parkovacej služby bez bezpečnostného vodiča s vybranými vozidlami Triedy E v reálnej zmiešanej doprave parkovacieho domu Múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte. Nový Mercedes-Benz Triedy S je vďaka svojej predvýbave na INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA vybavený teraz ako prvé sériové vozidlo technológiu automatizovanej parkovacej služby (AVP), vďaka čomu dokáže parkovať bez vodiča. Predpokladom na používanie tejto technológie je, že v budúcnosti budú parkovacie domy vybavené potrebnou infraštruktúrou a že národní zákonodarcovia povolia prevádzku automatizovanej parkovacej služby (AVP). Nový Mercedes-Benz Triedy S sa tak stáva prvým vozidlom na svete s predvýbavou na jazdnú funkciu druhého najvyššieho stupňa autonómnej jazdy podľa SAE, úrovne 4. „S automatizovanou parkovacou službou Mercedes-Benz ukazuje, že automatizované parkovanie bude čoskoro súčasťou reality,“ tvrdí Hafner.
Na nový druh parkovania stlačením tlačidla bude hneď za vjazdom do parkovacieho domu P6 zriadená veľkorysá oblasť na odvoz a dovoz vozidla. Tu môžu používatelia automatizovanej parkovacej služby pohodlne odstaviť svoje vozidlo. Počas toho, ako sa používatelia presúvajú na terminál a prechádzajú kontrolami, Trieda S parkuje samostatne v suteréne – na základe informácií techniky infraštruktúry. To znamená: už žiadne manévrovanie a nepohodlné vytáčanie tela pri vystupovaní, ak je parkovacie miesto, ktoré ste ledva našli, príliš úzke. „Automatická parkovacia služba je pre našich cestujúcich skutočným prínosom v oblasti komfortu a úspory času. Platí to najmä vtedy, keď sa ponáhľate a na letisku chcete rýchlo odparkovať svoje vozidlo,“ hovorí Walter Schoefer, hovorca vedenia letiska Flughafen Stuttgart GmbH. V parkovacom dome P6 budú k dispozícii počas štartujúcej skúšobnej fázy najskôr dve parkovacie miesta pre samoparkujúce vozidlá. Ďalšie miesta pribudnú keď sa parkovanie bez vodiča stane v budúcnosti štandardom tak ako je plánované a keď dopyt narastie.

Inteligentná infraštruktúra a digitálne platformy
V pilotnom parkovacom dome pri letisku v Stuttgarte sa namiesto doteraz používaných snímačov LIDAR začnú prvýkrát používať nové videokamery od spoločnosti Bosch, ktoré rozpoznávajú voľné parkovacie miesta, monitorujú jazdný koridor a jeho okolie a zaznamenávajú prekážky alebo osoby v jazdnom pruhu. Trasa vozidiel k voľnému parkovaciemu miestu sa vypočítava v počítačovej centrále nainštalovanej v parkovacom dome. „Naša inteligentná infraštruktúra parkovacieho domu je základom parkovania bez vodiča budúcnosti,“ tvrdí Hartung zo spoločnosti Bosch. Informácie z kamier dokonca umožňujú vozidlám samostatne jazdiť v rámci parkovacieho domu – dokonca aj na úzkych rampách, čo umožňuje prechádzanie aj medzi jednotlivými poschodiami. Technika vozidla samostatne premieňa informácie infraštruktúry na jazdné manévre: v prípade, že kamery v rámci infraštruktúry rozpoznajú napríklad nečakanú prekážku, vozidlo okamžite zabrzdí a bezpečne zastaví.

V rámci parkovania bez vodiča na letisku v Stuttgarte by mala v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu aj digitálna platforma Flow od prevádzkovateľa parkovacieho domu Apcoa. Už dnes vodičov odbremeňuje od inak obtiažneho procesu parkovania. Začína sa to záväznou rezerváciou parkovacieho miesta, pokračuje bezdotykovým vjazdom, plnoautomatickým zaplatením, vystavením účtu a končí rovnako bezdotykovým výjazdom. Systém rozpozná vozidlo zákazníka a závory sa automaticky otvoria – lístok a prechádzka k automatu už nie sú potrebné. „Spoločnosť Apcoa chce byť prvým prevádzkovateľom parkovacích priestorov, ktorý v celom rozsahu podporí a umožní v jednom zo svojich parkovacích domov automatizovanú parkovaciu službu založenú na technológii automatizovanej parkovacej služby (AVP),“ hovorí Frank van der Sant, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Apcoa Parking Holdings GmbH.

Viac vozidiel, viac parkovacích domov
Viac času vďaka službe odvozu a dovozu vozidla a žiadne zdolávanie dlhých vzdialeností k vlastnému vozidlu: v budúcnosti by mali mať zákazníci možnosť vychutnávať si výhody parkovacej služby bez vodiča – akonáhle budú k dispozícii príslušne vybavené parkovacie domy a národné zákony budú povoľovať prevádzku automatizovanej parkovacej služby (AVP). Spoločnosť Bosch a značka Mercedes-Benz na to vytvorili predpoklady so svojím celosvetovo prvým riešením služby automatizovaného pristavenia zaparkovaného vozidla a jeho parkovacieho servisu podľa SAE úrovne 4 v reálnej zmiešanej prevádzke za pomoci infraštruktúry. Jednotné štandardy a rozhrania sa starajú o plynulú komunikáciu medzi vozidlami a technikou infraštruktúry. Cieľom spoločnosti Bosch je vybaviť do budúcnosti ďalšie parkovacie domy technikou infraštruktúry automatizovanej parkovacej služby (AVP). Ako najväčší operátor parkovacích garáží v Európe má Apcoa strategický záujem poskytovať aj v ďalších parkovacích domoch inovatívne prémiové služby ako automatizovanú parkovaciu službu (AVP). „V budúcnosti by sme chceli umožniť automatizovanú parkovaciu službu (AVP) aj ďalším zákazníkom vo vybraných prevádzkach spoločnosti Apcoa,“ tvrdí van der Sant zo spoločnosti Apcoa. Spoločnosť prevádzkuje viac ako 9 500 prevádzok s približne 1,5 miliónom parkovacích miest v 13 krajinách. S rastúcim podielom plnoautomatizovaných parkovacích služieb bez vodiča bude môcť byť na rovnakej ploche zaparkovaných až o 20 percent viac vozidiel. Okrem toho sú úzke, vzdialené a tým pádom aj menej atraktívne parkovacie miesta mimoriadne vhodné na odstavenie vozidiel bez vodiča.

[1] SAE úroveň 4: vozidlo dokáže za určitých rámcových podmienok (napr. vybrané cesty, nie za každého počasia) samostatne zvládnuť všetky dopravné situácie. Vodič nemusí byť na palube.

 


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (8192x5464px, 28.61 MB)

Fotografia 2 (8192x5464px, 25.69 MB)

Fotografia 3 (8192x5464px, 29.12 MB)

Fotografia 4 (8192x5464px, 33.53 MB)

Fotografia 5 (8192x5464px, 25.87 MB)

Fotografia 6 (8192x5464px, 26.8 MB)

Fotografia 7 (7554x5036px, 19.33 MB)

Fotografia 8 (7390x4927px, 15.29 MB)

Fotografia 9 (7841x5227px, 22.24 MB)

Fotografia 10 (8192x5464px, 31.75 MB)

Fotografia 11 (8192x5464px, 31.17 MB)

Fotografia 12 (8192x5464px, 28.61 MB)

Fotografia 13 (8192x5464px, 26.52 MB)

Fotografia 14 (8192x5464px, 31.65 MB)

Fotografia 15 (8192x5464px, 31.2 MB)

Fotografia 16 (8192x5464px, 31.68 MB)