660 km
Dojazd (WLTP)[1]
31 min
nabitie na 80 %*[2]
2 100
litrov ložného objemu

 
EQS SUV 450+ | predbežné hodnoty: WLTP: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 23,0-18,6; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.[1]

[1]
Údaje o spotreba elektriny a dojazde sú predbežné a boli dobrovoľne interne zistené v súlade s certifikačnou metódou Skúšobný postup WLTP. Doteraz nie sú k dispozícii žiadne potvrdené hodnoty úradne uznanej skúšobnej organizácie. Odchýlky od konečných hodnôt sú možné.
[2]
Čas nabíjania zodpovedá 10 – 80 % úplného nabitia pri použití rýchlonabíjacej stanice s jednosmerným prúdom s napájacím napätím 400 V a prúdom minimálne 300 A.

Dizajn exteriéru


Vrchol nového druhu

Neprerušované plochy vytvárajú zvonku elegantnú súhru čistoty a dynamiky. Interiér zvýrazňujú exkluzívne ozdobné prvky a decentné prvky osvetlenia priestoru s LED, zatiaľ čo noblesné farebné stvárnenie podporuje veľkorysý pocit z priestoru.

EQS SUV Novinky

Viac noviniek EQS SUV

 

Vaši predajcovia